Täpsemat infot sisseastumise kohta jagab kooli õppejuht Jüri Käosaar +372 56562063 juri.kaosaar@tbg.edu.ee

 

 

Millal ja kuidas tuleb end õpilaskandidaadiks registreerida? 

 

Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumitel on ühine sisseastumistest. Õpilaskandidaadiks saab registreeruda sisseastumine.ee keskkonnas 10.03-19.03.  

 

 

Millal ja kus on sisseastumistest? 

 

Sisseastumistest toimub 01.04 kell 10.00-13.00. Testi tegemise koha määrab registreerudes esimeseks eelistuseks valitud kool. Täpse koha anname teada pärast registreerimist.  

 

 

Milline on sisseastumistest ja kuidas selleks valmistuda? 

 

Test toimub EISi e-keskkonnas. Kirjalik sisseastumistest sisaldab eesti keele, inglise keele, loodusainete ja matemaatika ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses. Testi sooritamiseks on aega kuni 180 minutit. Kalkulaatorit ja muid abivahendeid testi tegemisel kasutada ei tohi. 

 

Testiks valmistudes korda üle põhikooli baasteadmised ja lahenda läbi meie kodulehel olevad näidisülesanded

 

 

Millal on vestlused ja kuidas vestluseks valmistuda? 

 

Vestlusele kutsutakse esmalt kooli esimeseks eelistuseks valinud õpilased. Vestlused toimuvad Tabasalu Gümnaasiumis 24.04-28.08. Vestlus kestab 20 minutit. 

 

Mõtle läbi, miks Sa just Tabasalu Gümnaasiumisse õppima tahad tulla. Vestluse eesmärk on näidata oma valmisolekut ja motivatsiooni pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Ole valmis avatud küsimusteks, kus väljendad oma arvamust, hoiakuid, väärtuseid ning räägid endast ja oma huvidest. 

 

 

Millised on sisseastumise tingimused, et Tabasalu Gümnaasiumis õpilaseks saada? 

 

Ettepanek kooli õppima asumiseks tehakse sisseastumistestide ning vestluste tulemusel moodustunud pingerea alusel. Pingerea moodustamisel arvestatakse testi tulemust 40% ja vestluse tulemust 40%, lisaks saad 20% on esimese kahe trimestri kokkuvõtvatest hinnetest. 

 

Sisseastumistesti kõigis osades ja vestlusel peab tulemus olema vähemalt 50%. 

 

Kooli vastu võtmiseks peavad õppija põhikooli lõputunnistusel olema kõik rahuldavad hinded ja põhikooli lõpueksami tulemused vähemalt 50%. 

 

 

sisse