G1 (10. klass)

 

01.-19.märts 2023 – registreerumine sisseastumiseks

 

01. aprill 2023 – sisseastumise test (koolis)

Sisseastumistestile kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, loodusainete, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses

Sisseastumistesti näidisülesanded:

 

Matemaatika

 

Loodusained

 

Inglise keel (Cambridge’i näidistest)

 

 

24.-30. aprill 2023 (koolivaheaeg) – sisseastumisvestlus

Vestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§4) välja toodud üldpädevustele kooli poolt kirjeldatud hindamismudeli tasemete alusel, selgitada välja õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused. Vestlust hinnatakse ühtse hindamismaatriksi alusel. Hindamismaatriksiga hinnatakse nelja valdkonda (minapädevus, teaduspädevus, sotsiaalne pädevus ja kultuuriline pädevus).

 

Täpsem info sisseastumise korraldusest (sh täpsem info testide ja vestluse kohta) on leitav Tabasalu Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise korrast.

 

7. veebruaril 2022 toimunud virtuaalset infotundi G1 sisseastujatele on võimalik järelvaadata SIIN