G1 (10. klass)

Võtame 2023. aasta sügiseks vastu 120 G1 õpilast. Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumide ühiskatsed toimuvad 1. aprillil. 

 

Tutvu sisseastumistesti näidisülesannetega siin

 

HARTA ühiskatsete korraldamise põhimõtted siin.

 

Tabasalu Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord siin

 

Täpsemat infot sisseastumise kohta jagab kooli õppejuht Jüri Käosaar +372 56562063 juri.kaosaar@tbg.edu.ee

 

 

Sisseastumise ajakava

 

 • 10.-19. märts - katsetele registreerumine sisseastumine.ee keskkonnas 
 • 1. aprill kell 10-13 - ühiskatsed (hindame eesti keele, matemaatika, loodusteaduste ja võõrkeele baasteadmisi) 
 • 12. aprill kell 14-17 - järeltesti aeg (mõjuval põhjusel põhitestist eemale jäänutele) 
 • 24.-28. aprill - vestlused Tabasalu Gümnaasiumi esimeseks eelistuseks märkinud õpilastega (hindame kooli väärtustele vastavust, sotsiaalseid oskusi ja õpimotivatsiooni, täpsemalt on vestluste sisu lahti kirjutatud meie vastuvõtu korras) 
 • 2. mai - vestluse tulemuste teatamine 
 • 15.-23. mai - vabade kohtade olemasolul vestlused Tabasalu Gümnaasiumi teiseks eelistuseks märkinud õpilastega. 
 • 16.-28. juuni - dokumentide esitamine 

 

 

Vastuvõtutingimused

 

 • Ettepanek kooli õppima asumiseks tehakse sisseastumistestide ning vestluste tulemusel moodustunud pingerea alusel. 
 • Pingerea moodustamisel arvestatakse testi tulemust 40% ja vestluse tulemust 40%. 20% tulemusest annavad hinded.  
 • Õpilast ei kutsuta sisseastumistestile, kui tal on 9. klassi klassitunnistusel mitterahuldav hinne / mitterahuldavad hinded. 
 • Koolil on õigus õpilase vastu võtmisest keelduda, kui õpilane on mõnes vastuvõtutesti osas (eesti keel, matemaatika, loodusteadused, inglise keel) või vestlusel saanud vähem kui 50% punktidest. 
 • Kooli vastu võtmiseks peavad õppija põhikooli lõputunnistusel olema kõik rahuldavad hinded ja põhikooli lõpueksami tulemused vähemalt 50%. 

 

 

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

 

 • Sisseastumistaotlus sisseastumine.ee keskkonnas.
 • Väljavõte kokkuvõtvatest hinnetest teise trimestri lõpu seisuga.