Tabasalu Gümnaasiumi 2024/2025 õppeaasta vastuvõtuperiood algab 11. märtsil 2024.

 

 

Millal ja kuidas tuleb end õpilaskandidaadiks registreerida? 

 

Õpilaskandidaadiks saab registreeruda sisseastumiskeskkonnas: sisseastumine.ee/harta 11.03-22.03. Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumitel on ühine sisseastumistest. 

 

 

Millal ja kus on sisseastumistest? 

 

Sisseastumistest toimub 06.04 kell 10.00-13.00. Testi tegemise koha määrab registreerudes esimeseks eelistuseks valitud kool. Täpse koha anname teada pärast registreerimist.  

 

 

Milline on sisseastumistest ja kuidas selleks valmistuda? 

 

Test toimub EISi e-keskkonnas. Kõige kindlam sisenemisviis e-testile on Smart ID-ga. 

 

Kirjalik sisseastumistest sisaldab eesti keele, inglise keele, loodusainete ja matemaatika ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses. Testi sooritamiseks on aega kuni 180 minutit. Kalkulaatorit ja muid abivahendeid testi tegemisel kasutada ei tohi. 

 

Testiks valmistudes korda üle põhikooli baasteadmised ja lahenda läbi meie kodulehel olevad näidisülesanded

 

Kool teavitab õpilast sisseastumistestide tulemustest sisseastumissüsteemi kaudu 

12. aprillil 2024.

 

 

Millal on vestlused ja kuidas vestluseks valmistuda? 

 

Vestlusele kutsutakse esmalt kooli esimeseks ja teiseks eelistuseks valinud õpilased. Vestlused toimuvad Tabasalu Gümnaasiumis 22.04-26.04.

 

Vabade kohtade olemasolul toimuvad sisseastumisvestlused õpilaskandidaatidega, kes on märkinud Tabasalu Gümnaasiumi oma 3. eelistuseks.

 

Mõtle läbi, miks Sa just Tabasalu Gümnaasiumisse õppima tahad tulla. Vestluse eesmärk on näidata oma valmisolekut ja motivatsiooni pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Ole valmis avatud küsimusteks, kus väljendad oma arvamust, hoiakuid, väärtuseid ning räägid endast ja oma huvidest. 

 

Vestlus kestab 20 minutit ja vestlust hindab vähemalt kaheliikmeline vestluskomisjon.

 

 

Millised on sisseastumise tingimused, et Tabasalu Gümnaasiumis õpilaseks saada? 

 

Ettepanek kooli õppima asumiseks tehakse sisseastumistestide ning vestluste tulemusel moodustunud pingerea alusel. Pingerea moodustamisel arvestatakse testi tulemust 60% ja vestluse tulemust 40%. 

 

Koolil on õigus õpilase vastu võtmisest keelduda, kui õpilane on mõnes vastuvõtutesti osas (eesti keel, matemaatika, loodusteadused, inglise keel) või vestlusel saanud vähem kui 50% punktidest. 

 

Kooli vastu võtmiseks peavad õppija põhikooli lõputunnistusel olema kõik rahuldavad hinded ja põhikooli lõpueksami tulemused vähemalt 50%. 

 

Vastuvõttu puudutavate küsimuste korral palun kirjuta: sisseastumine@tbg.edu.ee