Tabasalu Gümnaasium on tuleviku hariduse nägu

Tabasalu Gümnaasiumis käib teadmiste omandamine koos eluliste näidetega töö-, teadus- ja ärielust. Meie õpilased saavad põhjaliku ettevalmistuse, et tulla toime kiiresti muutuvas ühiskonnas. 

 

Pakume erinevate valdkondade valikaineid, et õpilane saaks oma huvid ja anded ära tunda ning neid arendada. Meilt saavad õpilased hea hariduse läbi individuaalse lähenemise. Pakume haridust õppijakeskselt, nüüdisaegselt, kaasavalt ja paindlikult, et koolitada eneseteadlikud, ennastjuhtivad, elus hakkama saavad õpilased.

 

Tabasalu Gümnaasiumis arvestatakse õppetöö mahu sisse kogu õpilase panust õppimisse, sealhulgas kontakttunnid, juhendatud iseseisev töö (ka kodune töö), praktika ja projektid. Õppetöö mahtu arvestatakse ainepunktides. Ka koolivälisel ajal läbitud kursuseid ja huviringe on tingimustele vastamisel võimalik valikainetena kooli õppetöö mahu sees arvestada (VÕTA süsteem).

 

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole klasse ja klassijuhatajaid. On lennupõhised mentorgrupid. Mentorid toetavd õpilase arengut kogu gümnaasiumi vältel. Oma lennu- ja koolikaaslastega puutuvad õpilased kokku nii ühisloengutes, valikainetes kui ka kooli üritustel ja väljasõitudel.

 

Tabasalu Gümnaasiumi õpilastel on õppija võimestamise tunnid, kus tegeletakse enesejuhtimise arendamisega:

  • füüsiline, vaime ja sotsiaalne tervis;
  • õppima õppimine;
  • ajaplaneerimine;
  • eesmärkide seadmine;
  • suhtlemisoskused;
  • rahatarkus;
  • karjääri planeerimine.