Missioon

Tabasalu Gümnaasium pakub kvaliteetset, valikuterohket ja õppijakeskset gümnaasiumiharidust.

 

Visioon

Tabasalu gümnaasium on õppijat võimestav ja tema isikupäraga arvestav kool, kus vabadus ja vastutus on tasakaalus ning haritus kõrgelt väärtustatud.

 

Väärtused

Tabasalu Gümnaasiumi väärtused on julgus, hoolivus, uudishimu ja koostöö.

 

Arvestan, kuulan ja austan. Märkan, tärkan ja jõustan.
Nihutan piire, et elada ilusa seesmise kõlaga.
Teostan end parimas laadis, ühises sihis ja paadis.
Pingutan, et uurida. Leiutan, et juurida.

 

Juhtlause

Näe oma tulevikku!