Õpilasesinduse ja -aktiivi liikmed 2022/2023 õppeaastal

Sten Erik Krause
Tabasalu Gümnaasiumi õpilasesinduse president
Laura Roots
Tabasalu Gümnaasiumi õpilasesinduse asepresident
Triin Teneli Tammik
Tabasalu Gümnaasiumi õpilasesinduse protokollija
Annabel Brants
TBG Tegusate sündmuste tiimi eestvedaja
Kaspar Paju
TBG Tegusate tehnikatiimi eestvedaja
Mia Tiare Vahi
TBG Tegusate dekotiimi eestvedaja
Kirke Tõnismaa
TBG Tegusate meediatiimi eestvedaja
Marianne Helena Rammo
TBG Tegusate mentor