Dokumendid

Tabasalu Gümnaasium_dokumendid_2021
Dokumendiregister
Tabasalu Gümnaasiumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõude palume saata e-posti aadressile kool@tbg.edu.ee 
 

Riiklikud strateegilised dokumendid ja regulatsioonid

Kooliga seotud põhidokumendid

Õpetajatega seotud dokumendid

Õpilasele

Kontaktid

Tabasalu Gümnaasiumi kontaktandmed.

Aadress

Nooruse 6, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa 76901

Reg nr 77001240

Telefon

Grete-Stina Haaristo (koolijuht)
+372 55594005

Jüri Käosaar (õppejuht)
+372 56562063

E-post

Üldine kool@tbg.edu.ee

Grete-Stina Haaristo (koolijuht)
grete-stina.haaristo@tbg.edu.ee

Jüri Käosaar (õppejuht)
juri.kaosaar@tbg.edu.ee

Järelevalve

Järelvalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, kontakt hm@hm.ee; tel 7350 222.

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).