Küpsuseksam

Tabasalu Gümnaasiumis sooritab iga G3 õpilane koolieksami ehk küpsuseksami. Küpsuseksami eesmärk on kooli väärtuste ja üldpädevuste (õppija võimestamine ja mentorlus) analüüsimine ja hindamine, seostades kuulatud külalisloenguid, töö- ja tudengivarjupäevi ning vabatahtlikku tööd.

 

 

Küpsuseksami juhend

 

 

Küpsuseksami osad

 

1.1. Osavõtt kooli pakutud tegevustest:

1.1.1. Koolisündmused - 3 sündmust õppeaastas, sissekanne mentorvihikus

• Inspiratsioonipäev

• Spordipäev

• Vaba valik koolis toimuvast sündmusest

 

1.1.2. Külalisloengud - 5 külalisloengut õppeaastas, sissekanne mentorvihikus

 

1.1.3. Õppekülastused - 3 külastust õppeaastas, sissekanne mentorvihikus

• Vähemalt 1 muusemikülastus õppeaastas

• Vähemalt 1 teatrikülastus õppeaastas

• Vähemalt 1 kinokülastus õppeaastas

 

1.1.4. Mentortundides osalemine – vähemalt 9 ülesannet mentorvihikus õppeaasta kohta ning arenguvestluste kokkuvõtted.

 

 

1.2. Vabatahtlik töö

• 2022/23 õppeaastal ja hiljem alustanud G1 – 26h

• 2021/22 õppeaastal alustanud G1 – 12h

 

 

1.3. Varjutamine (töö- ja tudengivarjutamine)

• Sooritatakse G3-s

 

 

1.4. Küpsuseksami vestlus