Töövarjupäeva juhend

 

Töövarjupäev on päev gümnaasiumi lõpuklasside (G3) õpilastele. See päev annab noorele võimaluse
heita pilk poole tööpäeva vältel täiskasvanud eduka inimese „päristöö” olemusse.

 


TÖÖVARJUPÄEVA EESMÄRK:


Õpilased:

● tutvuvad ühe ettevõtte argipäevaga

● näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad

● avardavad oma silmaringi ja saavad selgust oma tuleviku valikute osas


Ettevõte:
● annab võimaluse juhendada noori ja aidata noori edukama tuleviku poole
● aitab selgitada noortele tööandja tegelikke ootusi tööjõuvajadusele ja oskustele
● laiendab tuntust ja populaarsust noorte hulgas

 


TÖÖVARJUPÄEVA SISU:


Õpilane jälgib varjuna täiskasvanu tööpäeva 4 – 5 tundi tööprotsessi sekkumata, iga töötajat saadab
üks „vari”.


1. Õpilane ise valib endale varjutatava kõige enam huvi pakkuvate ametite hulgast.
2. Õpilane võtab varjutatavaga ühendust eesmärgiga saavutada kokkulepe töövarjuks olemise
osas. Seda võib teha kirjalikult emaili teel või suuliselt telefoni teel või ise kohale mines.
3. Õpilane tutvustab ennast ja oma soovi töövarjutamise osas.
4. Kui kokkulepe on saavutatud, siis õpilane registreerib koordinaatori (Krista Savitsch) juures
oma töövarjuks mineku selleks ettenähtud vormi alusel.
5. Varjutamise päeval teeb õpilane oma kogemuse jäädvustamise kohta foto.
6. Töövarjupäeva järgselt täidab õpilane tõendi (allkirjastavad töölehe nii õpilane kui ka
varjutatav).
7. Õpilane esitab tõendi koos fotoga oma mentorile hiljemalt 10.maiks 2024.

 


VARJUTUSPERIOOD:
1.jaanuar kuni 1.mai 2024.a.

Tudengivarjupäeva juhend

Tudengivarjupäev on päev gümnaasiumi lõpuklasside (G3) õpilastele. See päev annab noorele
võimaluse heita pilk ühe tubli üliõpilase edukasse päeva.

 


TUDENGIVARJUPÄEVA EESMÄRK:


Õpilased:


• tutvuvad ühe TUDENGI koolipäevaga
• näevad, kuidas ülikoolis igapäevane õppetöö toimub
• avardavad oma silmaringi ja saavad selgust oma tuleviku valikute osas

 


TUDENGIVARJUPÄEVA SISU:


Õpilane jälgib varjuna ühe tudengi koolipäeva 4 – 5 tundi ulatuses.


1. Õpilane ise valib endale varjutatava tudengi kõige enam huvi pakkuvate eriala ja ülikooli
hulgast.
2. Õpilane võtab varjutatavaga ühendust eesmärgiga saavutada kokkulepe tudengivarjuks
olemise osas. Seda võib teha kirjalikult emaili teel või suuliselt telefoni teel või ise kohale
mines.
3. Õpilane tutvustab ennast ja oma soovi tudengivarjutamise osas.
4. Kui kokkulepe on saavutatud, siis õpilane registreerib koordinaatori (Krista Savitsch) juures
oma tudengivarjuks mineku selleks ettenähtud vormi alusel.
5. Varjutamise päeval teeb õpilane oma kogemuse jäädvustamise kohta foto koos
tudengivarjuga. Kindlasti tuleb õpilasel küsida luba pildistamiseks.
6. Tudengivarjupäeva järgselt täidab õpilane tagasiside töölehe (allkirjastavad töölehe nii
õpilane kui ka varjutatav).
7. Õpilane esitab täidetud töölehe koos fotoga oma mentorile hiljemalt 10.maiks 2023.

 


VARJUTUSPERIOOD:
1.jaanuar kuni 1.mai 2023