Tabasalu Gümnaasium on tuleviku hariduse nägu. Meil on õppekava, mille abil õpilane saab katsetada teda huvitavaid valdkondi oma tulevase eriala valikuks.

 

Tabasalu Gümnaasiumis käib teadmiste omandamine koos eluliste näidetega töö-, teadus- ja ärielust. Meie õpilased saavad põhjaliku ettevalmistuse, et tulla toime kiiresti muutuvas ühiskonnas. 

 

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole fikseeritud õppesuundi ega ka mooduleid. Me pakume koostöös partneritega (kõrgkoolid, kutsehariduskeskused ja eriala spetsialistid) mitmekesiseid valikained, mille seast saab iga õpilane valida aineid vastavalt oma huvidele ja eesmärkidele.

 

Tabasalu Gümnaasiumi õpilased läbivad õppija võimestamise mooduli. Tundides tegeletakse enesejuhtimise arendamisega. Fookuses on füüsiline, vaime ja sotsiaalne tervis; õppima õppimine; ajaplaneerimine; eesmärkide seadmine; suhtlemisoskused; rahatarkus ning karjääri planeerimine. 

Pakume sulle professionaalset, turvalist,

hoolivat ja eripäradega arvestavat koolikultuuri.

Tabasalu Gümnaasiumis on lennupõhised mentorgrupid.

 

Mentorid toetavad õpilase arengut kogu gümnaasiumi vältel.

Sinult ootame õpihuvi, uudishimu ja tegutsemisjulgust.

 

Õppetöö mahus kajastuvad ka kodutööd ning sinu aktiivsus ja ettevõtlikkus väljaspool kooli.

Meil on 75-minutilised tunnid.

 

Reeded on valikainete

ja iseseisva õppimise päevad.

Meil on uus ja kaasaegne koolimaja.

 

Siin on kõik vajalikud vahendid õppimiseks, puhkamiseks ja ürituste korraldamiseks.