Õpilasnõustajad aitavad õpilastel sihte seada, kuulavad ja toetavad

 

Õpilasnõustaja eesmärk on koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega toetada koolis õpilaste arengut.

 

Õpilasnõustaja: 

  • pakub õpilastele ja vajaduse korral ka õpetajatele ja lapsevanematele arengut ja õppimist toetavat nõustamist
  • nõustab õpilasi õpingutega seotud küsimustes: raskused õppimisel, haridusliku erivajaduse arvestamine õppimisel, õppekorraldus, valikkursused jne

  • nõustab igapäevase toimetulekuga seotud teemadel: enesetunne, tervis, kohanemine, suhted jne.

  • nõustab õpilasi elutee valikul, aitab lahendada kutsevalikuprobleeme

  • toetab õpetajaid uute käitumisviiside ja probleemilahenduste leidmisel

  • tegeleb koolis alkoholismi ja narkomaania preventsiooniga

 

Tabasalu Gümnaasiumis on kolm õpilasnõustajat: Triin Siiner, Liis Velsker, Jaanika Järvlepp. 

 

Esmaspäevast reedeni on iga päev majas vähemalt üks õpilasnõustaja. Nõustamise aja saab kokku leppida,  külastades õpilasnõustajate kabinetti 010 või saates e-kirja aadressil: noustajad@tbg.edu.ee 

Nõustajad