Valikained kevadsemestril 2022/2023 õppeaastal

 

Praktiline füüsika

 

Kas Sulle meeldib uurida, proovida, katsetada, ehitada ja aeg-ajalt ka miskit ära lõhkuda ? Tunned, et füüsikatundides omandatu vajaks päriselt läbi proovimist ? Praktilises füüsikas saad seda kõike kogeda. Teeme erinevaid põnevaid katseid ja praktilisi töid, et ammutada teadmisi füüsikast. Saad ka oma ideede ja soovidega välja tulla, meie koolil on hästi varustatud ja võimekas labor. Eelnev teoreetiline põhi füüsikast ei ole vajalik, oodatud on kõik huvilised. Luban Sulle, et vähemalt korra teeme kärtsu ja mürtsu ka! 

 

 

Fotograafia

 

Fotograafia valikaines ole valmis palju pilte tegema! Õpime nii fotograafia tehnilist poolt kui pildi loomise kunsti. Teeme tutvust fotode töötlemisega, esitlemisega ning kursuse jooksul näitame oma parimaid pilte ka teistele. Muuhulgas pildistame portreed, loodust või linnaruumi, teeme reportaaži mõnel sündmusel koolis. Kõige parem on pildistada peegel- või hübriidkaameraga, mis võimaldab manuaalselt sätteid muuta. Aga ka telefoniga saab teha täitsa toredaid pilte.

 

 

Rahvusvaheline projektijuhtimine

 

Eesmärk: Anda teadmised projekti tsüklist ning tutvustada olulisemaid põhimõtteid, kuidas kirjutada projekti, anda teadmised programmide rahastusvormidest ja taotlusvõimalustest ning luua eeldused neid reaalses elus kasutada. Kursuse põhieesmärk on kirjutada Erasmus+ programmi rahvusvaheline noorte osalusprojekt.

 

 

Kultuuriklubi

 

Kultuuriklubi, mis on selle osalejate nägu. Vastavalt osalejatele loome sisu, kuid plaan on lugeda, vaadata ja arutleda. Valime üheskoos välja loetavad raamatud ja kultuuritekstid, vaadatavad filmid ja teatrietendused ning ehitame nende pealt üles seminarid, kus käsitleme üheskoos teoste problemaatikaid ja sõnumeid.

 

 

Läbirääkimiste kool

 

 

FIlmilugu

 

 

Videotöötlus

 

Videotöötluse alused programmiga Adobe Premiere Pro

 

 

Sotsiaalpsühholoogia

 

Valikaines püüame isikliku elukogemuse siduda sotsiaalpsühholoogide uuringutega. Eesmärk on mõista paremini seda, kuidas toimib maailm meie ümber. Teemad, millele me koos vastuseid otsime on järgmised: mida tähendab sotsiaalne roll?  Kuidas me tajume teisi inimesi ja mis seda mõjutab? Kuidas kujunevad hoiakud, stereotüübid, miks inimühiskonnas esineb diskrimineerimist? Kuidas kujunevad suhted gruppides ja kuidas grupid omavahel suhtlevad? Mis on armastus ja kuidas kujunevad soorollid?

 

 

Noored reporterid

 

Noored Reporterid on valikaine, kus õpime ajakirjanduse algtõdesid, eeskätt erinevaid ajakirjandusžanre. Teeme seda väga praktilises vormis – kirjutame uudiseid ja salvestame audio-visuaalset materjali koolielust, meie kooli õpilaste spordi- ja muudest saavutustest, arvamuslugusid koolis, hariduses ja üldse elus toimuvast jms. Koos arutame, kuidas leida ja ära tunda kajastamist väärivat infot ning mis vormis ja kuidas täpselt seda lugeja-kuulaja-vaatajani viia. Esmaseks väljundiks on kooli koduleht ja sotsiaalmeedia kanalid. Sealt edasi juba vallaleht ja miks ka mitte "päris" ajakirjandus.

 

 

Noored poliitikud

 

Valikaine neile, keda huvitab sise- ja välispoliitilika, kes tahavad aru saada, kuidas poliitikat kujundatakse ja kuidas see toimib ning mida peaks teadma kodanik, et käituda targa valijana või ka ise poliitika tegemises kaasa lüüa.
Tundides arutleme aktuaalsetel poliitilistel teemadel, analüüsime meie riigis ja mujal maailmas toimuvaid sündmusi ja avame koos nende tagamaid. Õpime, kuidas moodustada poliitilist rühmitust (erakonda) ja koostada valimisprogrammi, kuidas oma seisukohta avalikuks teha ja kaitsta ning missuguseid poliittehnoloogilisi võtteid on aus ja ebaaus kasutada.
Valikaine õpetajal on varasem kogemus nii poliitiku kui poliitikaajakirjanikuna. Ta ei kuulu ühessegi erakonda ja valikaine käsitlus on rõhutatult erapooletu.
Parafraseerides Vana-Kreeka poliitikut ja väejuhti Periklest: kui sa ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika varem või hiljem sinuga.

 

 

Jaapani keel II

 

Jaapani keele jätkukursus, eelduseks sügisese kursuse läbimine

 

 

Autokool

 

 

Investeerimine

 

Investeerimise kursuse käigus soovin teha õpilastele selgeks, kuidas ja miks peaks alustama investeerimisega. Alustame loomulikult põhiasjast, milleks on säästmine. Edasi süveneme investeerimise teemasse, alustame riskidest ja põhjustest, miks igaüks peaks investeerima. Järgmisena tutvume varaklassidega, vaatame, mis on nende erisused ja sarnasused. Soovin anda ülevaadet ka teiste finantsinstrumentide kohta. Samuti jälgime olukorda balti börsil.

 

 

Matemaatika tasanduskursus II

 

Fookus G3-l. Laia matemaatika gümnaasiumiastme ülesannete lahendamine. Õpetajaga kokkuleppel lubatud osaleda ka G3 kitsa matemaatika õpilastel.

 

 

Väitlusring

 

Kas oled olnud olukorras, kus klassi ees esitlust tehes hakkavad käed ja lõug värisema, vaidluste ajal saavad argumendid otsa ja meedia infotulvas on raske eristada fakte arvamustest? Kui vastasid ühelegi neist küsimustest jah, siis tule väitlema! Väitluskursuse jooksul on sul võimalik õppida argumenteerimise põhitõdesid, efektiivset kõnelemist ja kriitilist mõtlemist. Uute oskuste õppimisega kaasneb alati ka veidi teooriat, aga kursus on üles ehitatud viisil, et teadmiste kinnistamiseks teeme erinevaid praktilisi harjutusi. Muidugi ei puudu kursuselt ka väitlused teiste kaasõpilastega.

 

 

Hispaania keele vestluskursus

 

Hispaania keele vestluskursus, mida veab G2 õpilane Agnetha Katrina Eelrand ning mille fookus on arendada osalejate hispaaniakeelset vestlusoskust ja -julgust. NB! ei ole seotud hispaania keele valik- või põhiainega, kudi eeldab vähemalt valikaine tasemel keeleoskust.

 

 

Hispaania keel II

 

Hispaania keele jätkukursus, eelduseks sügisese valikainekursuse läbimine. Registreerimisel pea silmas kumba tundi registreerid.

 

 

Programmeerimine

 

Programmeerimise algõpetus keskendudes Pythoni programmeerimiskeelele. 100% iseseisev õpe.

 

 

Probleemilahendus

 

Me kõik puutume oma elus kokku erinevate probleemidega. Vaatleme erinevaid probleemide liike ja millest probleemid tulenevad ning läheneme neile lahenduskeskselt. Selle õppeaine jooksul vaatame otsa erinevatele probleemsituatsioonidele ning mängime läbi nende lahendused.

 

 

Euroopa rahvusvahelised suhted

 

Kes on Eesti parim sõber? Mis on Benelux? Miks Serbia ja Horvaatia läbi ei saa? Mida arvab Portugal Hispaaniast? Miks UK tegi Brexiti? Mida mõtleb maailmast Island? Kas Šotimaa saab kunagi iseseisvaks? Millisel riigil oli maailmas esimest korda kaksikutest president ja peaminister? Miks Itaalia Venemaaga suur sõber on?
Euroopa suhete ja välispoliitika kursuse raames proovime neile küsimustele vastata. Me vaatleme läbi Euroopa riikide omavahelised suhted, räägime nende erinevatest probleemidest ja tegevustest. Kursuse eesmärk on saada teada taustinfot, aga jälgida ka seda, mis praegu toimub ning õppida seda analüüsima. Kursusel räägime eelkõige rahvusvahelistest suhetest, aga vaatame ka kultuuritausta, ajalugu ning imelikke riigijuhte. Kursusel saab ise uurida ja analüüsida, saab keskenduda ennast huvitavatele riikidele ja jälgida maailmas toimuvat.

 

 

Sissejuhatus praktilisse õigusteadusesse

 

 

Majandus algajatele

 

 

Majandus edasijõudnutele

 

 

Male

 

Selle kursuse eesmärgiks on tutvuda selliste malemängu aspektidega, nagu taktika, strateegia, avang, keskmäng ja lõppmäng. Vaatleme lihtsamaid asju iga aspekti juures ning lahendame ka keerukamaid ülesandeid. See kursus on just Sulle sobilik siis, kui Sul on juba teatud teadmised ja oskused malemängus olemas ning Sa oled valmis neid süvendama. Tunnid toimuvad nii loengu kui ka ülesannete lahendamise ja mängimise vormis.

 

 

UX/UI disaini ABC - Kasutajakogemus ja kasutajaliidese disain

 

 

Physical Activity, Health and Leisure

 

Physical Activity, Health and Wellness is a classroom based course on exercise and its effect on the body. The course aims to create awareness among the students about health, fitness and wellness and in developing and maintaining a healthy lifestyle. We will also have the opportunity to cover other topics such as sports management, psychology and nutrition. Guest speakers will also be invited to attend the course.

 

 

Seltskonnatants

 

Seltskonnatantsu valikkursusel omandavad gümnasistid klassikaliste seltskonnatantsude – aeglane valss, viini valss, fokstrott, samba, tšatša, ruutrumba ja rock – põhiliikumised ning lihtsamad kombinatsioonid. Lisaks õpime kaasaegseid ning noortepäraseid seltskonnatantse nagu bossa nova, bugg, argentiina tango, salsa.