Kristo Pals
hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja (G3)
Ingrid Mäesalu
protokollija, õppenõukogu esindaja
Anti Alasi
koolipidaja esindaja
Rasmus Kens
õpilaste esindaja
Elina Siilbek
kooli toetava organisatsiooni esindaja (Huvitegevuse ja Noorsootöö SA)
Robert Lippin
kooli toetava organisatsiooni esindaja (Harku vallavalitsus)
Ivica Mägi
lastevanemate esindaja (G2)