Õppenõukogu koosolekud 2023/2024 õppeaastal

 

06.09.2023

Päevakord:
1. Õppekava lisade ülevaade ja muudatuste kinnitamine
2. 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

 

14.02.2024

Päevakord:

 1. 2023-2024 õa I semestri õpianalüütika ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

 

12.06.2024

Päevakord:

 1. G1 ja G2 õppeaasta lõpetamine
 2. 2023-2024 õa II semestri õpianalüütika ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
 3. Sise- ja välishindamise tulemuste arutamine, ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks
 4. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused, ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

 

19.06.2024

Päevakord:

 1. Gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine
 2. Õpilaste tunnustamine kuld – ja hõbemedalitega

 

29.08.2024

Päevakord:

 1. Õppenõukogu arvamus arengukava kinnitamiseks
 2. Õppekava lisade ülevaade ja muudatuste kohta hinnangu andmine.
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 4. Ülevaade täiendavast õppetööst
 5. Õppeaasta lõpetamine
 6.  Välisriigist tulnud õpilase kinnitamine klassi