Õppenõukogu koosolekud 2022/2023 õppeaastal

 

16.06.2023

 

13.06.2023

 

01.02.2023

 

19.10.2022

 

  1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
  2. Välisriigist tulnud õpilastele mentorrühma määramine
  3. Õpilaste vaimsest tervisest ja õpiraskustest tingitud tugisüsteemide, järelarvestuste ja õpiabi mõju
  4. Muud jooksvad küsimused ja teemad