Otsime oma unistuste meeskonda täiendusi!

 

Tähtaeg: 26. mai 2024

 

Tabasalu Gümnaasium on õppijat võimestav ja tema isikupäraga arvestav kool, kus vabadus ja vastutus on tasakaalus ning haritus kõrgelt väärtustatud.

 

Tabasalu riigigümnaasiumis on Sul võimalus olla uuendusliku kontseptsiooniga arendaja ja elluviija ning hooliva ja uudishimuliku meeskonna liige.

 

 

Oma meeskonda otsime:

 • füüsikaõpetajat;

 • geograafiaõpetajat;

 • inglise keele õpetajat;

 • vene keele õpetajat (asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks);

 • hispaania keele õpetajat.

 

Pakume sulle: 

 • paindlikku tööaega: põhiaine õpetajana annad tunde esmaspäevast neljapäevani, kusjuures täiskoht = 10 kontakttundi nädalas; 

 • võimalust koolivaheaegadel oma tööaega ja -kohta ise planeerida; toetust täiend- ja tasemeõppe läbimisel; 

 • alammäärast 24% kõrgemat palka, kui oled mentor ja panustad kooli arengusse; 

 • kuus tervisepäeva aastas; 

 • terviseedendamise toetust STEBBYs.

 

Ootame sinult:

 • erialast kõrgharidust (võib olla omandamisel);

 • õppijakeskset lähenemist;

 • meie väärtuste ja põhimõtetega ühtelangevust;

 • oskust ja tahet teha koostööd ja olla päriselt osa meeskonnast;

 • julgust võtta vastutust;

 • uudishimu olla ka ise õppija rollis.

 

Usume, et: 

 • õpetamine liigub üha rohkem mentorluse poole;

 • oma valikuid suunav õpilane on motiveeritud ja edukas;

 • läbi koostöise õpetamise näevad õpilased päriselu seoseid hõlpsamini.

 

Otsime inimesi, kes aitaksid meil seda usku ellu viia.

Kandideerimiseks saada motiveeritud avaldus koos CV-ga aadressile kool@tbg.edu.ee.

 

Tähtaeg: 26. mai 2024

Tööle asumise aeg: kokkuleppel kandidaadiga (hiljemalt august 2024)

 

Lisainfo: koolijuht Grete-Stina Haaristo

+372 55 59 4005

kool@tbg.edu.ee

 

Näe oma tulevikku Tabasalu Gümnaasiumis!

 

 

Jaga meie uudist sotsiaalmeedias.