Tule õpetajaks!

Otsime professionaalseid, motiveeritud ja toetavaid õpetajad, kes sooviksid olla osa hoolivast ja eripäradega arvestavast koolikultuurist. Tunned ennast ära? Liitu Tabasalu Gümnaasiumi kollektiiviga!

Avalikud tööpakkumised leiad 
siit.

Vihjekast

Kui tead soovitada head inimest, kes sobiks hästi Tabasalu Gümnaasiumi meeskonda, siis oleme sinu vihje eest tänulikud!

Meie inimesed

Grete-Stina Haaristo - Tabasalu Gümnaasium - koolijuht

Grete-Stina Haaristo

Koolijuht
grete-stina.haaristo@tbg.edu.ee
+372 55594005

Jüri Käosaar - Tabasalu Gümnaasium - õppejuht

Jüri Käosaar

Õppejuht
G22 mentor
juri.kaosaar@tbg.edu.ee
+372 56562063

Keit Vahtramäe

Juhiabi
keit.vahtramae@tbg.edu.ee

Leila Talu

Administraator
leila.talu@tbg.edu.ee

Gled-Airiin Saarso

Hariduslogistik
G11 mentor
gled-airiin.saarso@tbg.edu.ee

Marianne Helena Rammo

Kogukonnajuht
G32 mentor
marianne.rammo@tbg.edu.ee

Erko Jäär

IT-juht
erko.jaar@tbg.edu.ee

Jüri Kriisemann

Haridustehnoloog
jyri.kriisemann@tbg.edu.ee

Triin Siiner

Õpilasnõustaja
G14 mentor
triin.siiner@tbg.edu.ee

Liis Velsker

Õpilasnõustaja
G31 mentor
liis.velsker@tbg.edu.ee

Jaanika Järvlepp

Õpilasnõustaja
G23 mentor
jaanika.jarvlepp@tbg.edu.ee

Liis Raudvere

keelte valdkonna eestvedaja, inglise keel
G13 mentor
liis.raudvere@tbg.edu.ee

Kirke Org

inglise keel, saksa keel
kirke.org@tbg.edu.ee

Kristi Jaason

inglise keel
G16 mentor
kristi.jaason@tbg.edu.ee

Svetlana Ambre

vene keel
svetlana.ambre@tbg.edu.ee

Kalli Hein

matemaatika
G21 mentor
kalli.hein@tbg.edu.ee

Kristi Väät

matemaatika
G15 mentor
kristi.väät@tbg.edu.ee

Ingrid Mäesalu

loodusteaduste valdkonna eestvedaja, bioloogia, loodusgeograafia
G18 mentor
ingrid.maesalu@tbg.edu.ee

Ave Kallas

kultuuriteaduste eestvedaja,
ajalugu, ühiskond
G34 mentor
ave.kallas@tbg.edu.ee

Krista Savitsch

ettevõtlusvaldkonna eestvedaja, inimgeograafia, ühiskonnaõpetus
G12 mentor
krista.savitsch@tbg.edu.ee

Jürgen Rooste

kirjandus
jurgen.rooste@tbg.edu.ee

Indrek Lindsalu

eesti keel
indrek.lindsalu@tbg.edu.ee

Raimond Pääru

füüsika
raimond.paaru@tbg.edu.ee

Marika Turb

kehaline kasvatus

G17 mentor
marika.turb@tbg.edu.ee

Dastin Song

kehaline kasvatus

G24 mentor
dastin.song@tbg.edu.ee

Luule Vain

keemia
luule.vain@tbg.edu.ee

Kalev Vapper

Kunstiajalugu
kalev.vapper@tbg.edu.ee

Katrin Järvlepp

Muusika
G33 mentor katrin.jarvlepp@tbg.edu.ee

Soovid liituda?

Anna endast märku!

Tabasalu Gümnaasiumi hoolekogu

Hoolekogu kontakt: Kristo Pals (esimees) kristo@rugement.ee

Kristo Pals – hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja (G2)

Ingrid Mäesalu – protokollija, õppenõukogu esindaja

Anti Alasi – koolipidaja esindaja

Rasmus Kens – õpilaste esindaja

Elina Siilbek – kooli toetava organisatsiooni esindaja (Huvitegevuse ja Noorsootöö SA)

Hestia Rindla – kooli toetava organisatsiooni esindaja (Harku vallavalitsus)

Ivica Mägi – lastevanemate esindaja (G1)

Margus Suik – lastevanemate esindaja (G3)

Oleme alustavat õpetajat toetav kool

Õpetajatööd on hea alustada koolides, kus on alustajatele mõeldud!