7. veebruaril toimus Tabasalu Gümnaasiumi e-infotund, see on järelvaadatav siin

 

G1 vastuvõtu ajakava 

 

10.-19.märts – registreerumine sisseastumiseks

 

01. aprill – sisseastumise test (koolis)

Sisseastumistestile kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, loodusainete, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

 

24.-28. aprill (koolivaheaeg) – sisseastumisvestlus

Vestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§4) välja toodud üldpädevustele kooli poolt kirjeldatud hindamismudeli tasemete alusel, selgitada välja õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused. Vestlust hinnatakse ühtse hindamismaatriksi alusel. Hindamismaatriksiga hinnatakse nelja valdkonda (minapädevus, teaduspädevus, sotsiaalne pädevus ja kultuuriline pädevus).

 

Mai

Sisseastumistesti ja -vestuluse edukalt läbinud õpilane saab kutse õppima asumiseks.

 

16.-28. juuni 

Dokumentide esitamine

 

30. juuni 

Koolipoolne õppijakoha kinnitamine

Jaga meie uudist sotsiaalmeedias.