NÄE OMA TULEVIKKU!

Tabasalu Gümnaasium on koht, kus teadmiste omandamine käib koos eluliste näidetega töö-, teadus- ja ärielust, võimaldamaks oma huvisid ja andeid ära tunda ja arendada.

Tabasalu Gümnaasium_logo_element

Mis nägu on Tabasalu Gümnaasium?

Tabasalu Gümnaasium on tuleviku hariduse nägu. Meil on õppekava, mille abil õpilane saab katsetada teda huvitavaid valdkondi oma eriala valikuks. Me ütleme: „Näe oma tulevikku!” ja tähistame selle logoga, mis kujutab lisaks Tabasalu Gümnaasiumi initsiaalidele „TG” õpilase huvide arenemist, katsetamist ja enda tuleviku plaani nägemist.
 
Meie bränd sündis koostöös disainiagentuuriga Velvet.

Miks õppida Tabasalu Gümnaasiumis

Tabasalu Gümnaasiumis ei ole fikseeritud õppesuundi ega ka mooduleid. Me pakume koostöös partneritega (kõrgkoolid, kutsehariduskeskused ja eriala spetsialistid) mitmekesiseid valikained, mille seast saab iga õpilane valida aineid vastavalt oma huvidele ja eesmärkidele.

Paindlik õppeaeg

75-minutilised tunnid ning reeded on valikainete ja iseseisva õppimise päevad.

Vabadus valida

Saad laialdaste valikainete seast valida just need, mis vastavad sinu huvidele ja eesmärkidele.

Arvestame panust enesearengusse

Õppetöö mahus kajastuvad ka kodutööd ning sinu aktiivsus ja ettevõtlikkus väljaspool kooli.

Motiveeritud ja toetavad õpetajad

Pakume sulle professionaalset,
turvalist, hoolivat ja eripäradega arvestavat koolikultuuri.

Uus ja kaasaegne koolimaja

Meil on kõik vajalikud vahendid õppimiseks, puhkamiseks ja ürituste korraldamiseks.

Tabasalu Gümnaasium - õpetajad

Meie õpetajad annavad
endast alati rohkem

Professionaalsed, motiveeritud ja toetavad õpetajad on osa hoolivast ja eripäradega arvestavast koolikultuurist. Tunned ennast ära? Liitu Tabasalu Gümnaasiumi kollektiiviga.

 

Tabasalu Gümnaasiumi koolihoone ja õueala ehitamine ning sisustamine on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist. 

Projekti lühikirjeldus: 360 õppekohaga Tabasalu Riigigümnaasium on ehitatud Harjumaale, Harku valda, Tabasalu alevikku, Nooruse tänav 10 kinnistule. Samasse kompleksi kuuluvad ka põhikooli ja spordi-kultuurihoone. Uus hoone on sisustatud vajaliku inventari, mööbli ja seadmetega, tellitud on ka kunstiteos. Hoone ümbrusse on rajatud parkla, jalgrataste varjualune, terrassid, väljakud, haljastus, välivalgustus ja õue ala elemendid. Kogu hoone on ligipääsetav liikumispuudega inimesele. Projekti eesmärk on investeerida riigigümnaasiumi hoonesse gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, et tagada üldkeskhariduse kättesaadavus vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 7.1 lõikele 2 ja „Elukestva Õppe Strateegi a“ koolivõrgu programmile ning hariduskeskuse pilootprojektile. Projektitoetuse summa on 7 792 800 €

Tabasalu Gümnaasium - peahoone - 1200x628px-100
Tabasalu Gümnaasium - aula - 1200x628px-100
Tabasalu Gümnaasium - puhkeala - 1200x1200-100
Tabasalu Gümnaasium - söökla - 1200x1200-100